ISO 27001 certificering een feit!

Met trots zijn wij sinds 2020, ISO 27001 gecertificeerd. De ISO 27001 norm is dé wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging.

De basis hiervoor is de implementatie van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS). In het ISMS is het beleid en daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen ten aanzien van informatie beveiliging vastgelegd. In de beheersmaatregelen komen zowel technische als ook zeker menselijke en procesmatige aspecten aan de orde.

Er is een continue verbeterproces gestart, om nu en in de toekomst de kwaliteit van de informatieveiligheid te garanderen. Dit verbeterproces, het beleid en de beheersmaatregelen zullen jaarlijks door een externe onafhankelijke auditor worden getoetst, zodat het certificaat geldig blijft.

Hiermee tonen wij op een eenvoudige, transparante en wereldwijd aanvaarde manier aan dat de informatiebeveiliging op orde is binnen onze organisatie. Klanten zijn dus verzekerd zaken te doen met een betrouwbare partner. De ISO 27001 certificering is niet voor niets een veel voorkomende eis bij aanbestedingen.

Meer weten?

Neem contact met ons op