Klantervaring RPA inzetten bij afhandeling schadeclaims

ARAG Rechtsbijstand heeft een Robotic Process Automation oplossing ingezet, die hen tijdelijk ondersteunt bij de gefaseerde implementatie van Salesforce. De bestaande systemen voor claimverwerking zullen in een latere fase naar Salesforce gemigreerd worden. De RPA oplossing moet de in Salesforce geaccepteerde claims met bijbehorende gegevens en documenten voor verdere verwerking automatisch kopiëren naar de bestaande nog operationele systemen.

De oplossing
Salesforce wordt in fase één van de implementatie alleen ingezet voor het ontvangen, accepteren en afhandeling van nieuwe verzekeringsclaims. De claimgegevens en documenten moeten daarom van Salesforce naar het document management systeem Argos worden overgezet.

RPA zorgt voor snelle geautomatiseerde koppeling met Salesforce
Schadeclaims bevatten vaak tientallen tot soms zelf honderden documenten. Door de inzet van RPA hoeven deze niet handmatig tussen Salesforce (in de Cloud) en Argos (On Premise) overgezet en gekoppeld te worden. Dit voorkomt fouten en is vooral tijd- en daarmee kostenbesparend.

Bijkomend voordeel is dat de inzet van RPA vereist dat een uniforme werkprocedure wordt gehanteerd. Hiermee is een extra controleslag gemaakt waardoor de kwaliteit van het proces is verbeterd.

Er is vooraf een schatting gemaakt dat vier mensen dagelijks een halve dag bezig zouden zijn met het overzetten van documenten van Salesforce naar Argos dit wordt nu door één softwarerobot gedaan. In een half jaar tijd zijn op deze manier meer dan 250.000 documenten verwerkt.

Meer weten?

Neem contact met ons op