Robotic Process Automation ingezet om TOZO aanvragen snel en efficïent te verwerken

Kofax Robotic Process Automation inzetten om snel en efficiënt TOZO aanvragen te verwerken

Gemeenten ontvangen momenteel honderden aanvragen van ZZP-ers voor Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ). Gezien de omstandigheden is het van groot belang om deze snel en effectief af te kunnen handelen. Om de afhandeling van deze TOZO aanvragen te versnellen en zoveel mogelijk te automatiseren is met Kofax Robotic Process Automation een robotproces ingericht en bij diverse gemeenten in gebruik genomen.

De ‘BBZ robot’ op hoofdlijnen:

  • De zzp-er vult, na het inloggen met Digi-D, het aanvraagformulier op de website in
  • De robot verwerkt het formulier, inclusief de bijlagen, en stuurt de aanvrager een ontvangstbevestiging.
  • De robot registreert de gegevens uit de aanvraag en start het werkproces in de applicatie van het Sociaal Domein
  • De medewerker voert vervolgens telefonisch de vraagverdieping uit en handelt de aanvraag af

Meer weten? Neem contact met ons op en wij helpen u graag!

Meer weten?

Neem contact met ons op